Društvo

Kdo smo?

Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, humanitarno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale zaradi reševanja strokovnih zdravstvenih vprašanj ter psihosocialnih problemov, s katerimi se pri svojem delu srečujejo strokovni delavci na področju epilepsije in zaradi medsebojne pomoči bolnikov z epilepsijo in njihovih svojcev.

Društvo v javnem interesu opravlja humanitarno dejavnost na področju zdravstvenega varstva in ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva ter status humanitarne organizacije.

Pod okriljem društva delujejo skupine za samopomoč oseb z epilepsijo in njihovih svojcev. Skupine delujejo z namenom vzpodbujanja medsebojne pomoči in čustvene opore, dejavnega vključevanja v družbo, odstiranja predsodkov o epilepsiji med člani skupin kot tudi v okolju, kjer skupine delujejo, boljšega poznavanja bolezni, dviga samozavesti in samopodobe, širjenja socialne mreže posameznika in možnosti preprečevanja izoliranosti posameznika. Skupine delujejo v Kopru, Kranju, Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu. Za več informacij se obrnite na društvo.

Cilji društva
  • prispevati k boljšemu razumevanju stanja na področju epileptologije z medicinskega in psihosocialnega vidika,
  • krepitev zdravja in preprečevanje poslabšanja zdravja ljudi z epilepsijo,
  • obstoj in učinkovito delovanje strokovne mreže v Sloveniji za odkrivanje in zdravljenje epilepsije,
  • zagotavljanje pogojev za preprečevanje nastanka psiholoških in socialnih motenj pri osebah z epilepsijo,
  • primerni pogoji  za družbeno, profesionalno, psihosocialno in zdravstveno rehabilitacijo ljudi z epilepsijo z namenom zagotoviti optimalno kvaliteto njihovega življenja,
  • ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti o epilepsiji,
  • opolnomočenje oseb z epilepsijo in njihovih svojcev.

Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije se vključuje v sorodna mednarodna združenja. Sprejeta je v Mednarodno Ligo proti epilepsiji (ILAE) in Mednarodni Urad za epilepsijo (IBE).

Izvršilni odbor

Natalija Krajnc
Marjana Mastinšek Šuštar
Aleksander Jelenko
Luka Kopač
Dominika Novak Pihler
Jasna Oražem Mrak
Marko Zupan
Gašper Mithans, namestnik
Bogdan Lorber, namestnik
Maša Premzl, namestnica

Nadzorni odbor

Srečko Sorić
Matevž Kržan
Ljubica Vrba
Vanja Ropič, namestnica
Marko Korošec, namestnik

Častno razsodišče

Zdenka Hegler
Simona Semenič
Igor M. Ravnik
Dejan Arnautović, namestnik
Andrej Vranič, namestnik